květěn 2018

Antologie deště
Phillis Levinová

Může vám to připadat
k ničemu a zdát se vám,
že jsem si špatně zvolila cíl.

Její hodnotu nelze vyčíslit:
Antologie deště –
sbírka hlasů,

které někomu někde vysvětlují,
co znamená sledovat kapku
na cestě k místu posledního odpočinku.

Zvažte ale tuto žádost,
pokud jste přitiskli nos
jakéhokoli tvaru na okno

a cítíte vůni stékání po kovu,
vytrvalou, zatímco bouře hází kabát
přes rameno každičkého mraku v dohledu.

Můžete bez obav říci,
cokoli vám prolétne hlavou,
když pohlédnete do tváře času

za letu jedné kapky
nabírající rychlost, jedné kapky,
jež pronásleduje druhou, aby se stihla

rozdvojit, zaváhat
a znovu spojit,
ztloustnout předtím,

než vletí do říčky,
která ji zavede na parapet.
Přijměte prosím proto tuto výzvu:

Zašlete nám svůj příspěvek,
není omezen žádným omezením,
dokonce i pokyny jsou lehké jako vánek,

jen pokud neuvedete
nic o sobě kromě
svého jména. Adresa

není nutná, protože déšť
si vás najde – pokud ho přijmete,
přijme on vás (ať už něčím přispějete,

nebo ne, jeden výtisk
se odešle). A když sbírku
zdvihnete, možná zaslechnete

na libovolné stránce kapku
a její příběh nanovo, jak se vzduch
mění ve vodu, voda ve vzduch.

 

 

Phillis Levinová publikovala pět básnických sbírek, například Mr. Memory & Other Poems (Penguin, 2016). Její básně vyšly v časopisech New Yorker, Atlantic, Poetry, Poetry Review či New York Times Sunday Magazine. Žije v New Yorku. Báseň "Antologie deště" vyjde v prvním čísle časopisu Poezie v květnu 2018.